házirend és szabályzat

Hatályos: 2023. augusztus 1-től

1
A Stúdió nyitvatartási ideje:
      NYITÁS: legkorábban az órarendben hirdetett első óra előtt 10 perccel. Ha az órára jelentkezők létszáma nem éri el a minimális létszámhatárt, az óra elmarad, ilyen esetben előfordulhat, hogy a Stúdió is csak a következő (megtartott) óra előtt nyit.  
      ZÁRÁS: legkésőbben az órarendben hirdetett utolsó megtartott óra megkezdését követő 15 percen belül. Az nap utolsó óráján részt vevők az utolsó óra végét követő 10 percen belül el kell, hogy hagyják a Stúdiót.  
 2Órára érkezés: ajánlott az órakezdés előtt legalább 10 perccel megérkezni. Órát látogatni csak érvényes alkalmi jeggyel vagy bérlettel lehetséges. A foglalkoztató terembe való belépés előtt a JELENLÉTI ÍVET kötelező aláírni!
 3Késés óráról: órakezdés után előfordulhat, hogy a bejárati ajtó bezárásra kerül, ilyen esetben a késve érkezőket sajnos nem áll módunkban beengedni, mert zavarják az órákat. Kérjük, érkezzetek pontosan, ha késtek, időben értesítsétek az oktatót a késésről!
 4(Kis)állatot a Stúdió területére behozni TILOS!
 5Bababarát hely vagyunk! Előre egyeztetett időpontban az órák alatt ingyenes csecsemő / gyermek felügyeletet biztosítunk 0-2 éves korú gyermekek részére.
 6A Stúdió teljes területén, valamint közvetlenül a bejárati ajtó és az ablakok előtt dohányozni, szeszes italt fogyasztani és egyéb káros szenvedélynek eleget tenni SZIGORÚAN TILOS!
 7A tánctermekben étkezni TILOS, kizárólag víz, ásványvíz vagy nem cukros üditő vihető be!
 8A tánctermekbe és a foglalkoztató helyiségekbe utcai cipővel belépni TILOS! A cserecipő tiszta, lehetőség szerint puha talpú, lapossarkú lábbeli lehet (balettcipő, puhatalpú edzőcipő, zokni). Tűsakrú / Hegyes sarkú cipóben a termeket használni tilos, mert rongálja a terem burkolatát.
 9A termekben a tükörfalnak dőlni, támaszkodni vagy lendületből nekirohanni SZIGORÚAN TILOS és BALESETVESZÉLYES! A tükörfal megrongálása esetén a kár mértékétől függően 150.000 - 800.000 Ft összegű helyreállítási költséget a rongáló fizeti nem szándékos rongálás esetén is!
 10Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy a károkozás tisztázása végett a tánc-/ foglalkoztató termekben a T3Stúdió kamerát üzemeltethet, aminek felvétele bizonyíték erejű, az egyértelműen azonosítható károkozó felelősségre vonható tettéért. Kiskorú károkozó esetén a törvényes képviselő tartozik kártérítéssel, nem szándékos károkozás esetekben is.
 11A mellékhelyiségek és mosdók nem rendeltetésszerű használatából eredő szennyvíz dugulás kialakulása pénzbírság következménnyel jár: a kárt okozó személy(ek) a duguláselhárítás költségét kötelesek megfizetni, ami esetenként 50.000 Ft. 
 12A Stúdió helyiségeit és eszközeit mindenki saját felelőségre használhatja. Kiskorú gyermek esetén sem vállalja át a Stúdió a felelőséget.
 13Kiskorú gyermek kizárólag a szülő írásos engedélyével hagyhatja el a Stúdiót felnőtt kisérete nélkül.
 14Új növendék első alkalma előtt köteles regisztrációs lapot kitölteni, aminek keretében tanusítja a megadott adatai helyességét és vállalja az adatkezelési nyilatkozatot.
 15Órára jelentkezés kötelező. Az órák minimum létszáma meghatározott, ha az órakezdés napján 12:00 óráig nincs meg a minimum létszám, akkor az oktató dönthet úgy, hogy nem tartja meg az órát. Órára jelentkezni kizárólag a www.t3studio.hu honlapról elérhető jelentkezési rendszeren keresztül lehetséges.
 16Óra lemondása az órakezdést megelőző 6 órával ingyenes. Ha az óralemondás elmulasztásra került és emiatt az óra a minimum létszám alatti létszámmal lett megtartva, a mulasztást elkövető növendék 3.000 Ft kártérítést köteles fizetni a Stúdiónak.
 17Az órarendben nem meghirdetett időpontban történő óralátogatás magánórának minősül, amelyre a mindenkori árlistában közzétett óradíjak vonatkoznak. Amennyiben a diák(ok) órarenden kívüli időpontra beszél(nek) meg különfoglalkozást az oktatóval, az akkor is magánórának minősül, ha a foglalkozáson egynél több diák is részt vesz.
Ez alól kivételt képeznek azok a foglalkozások, amelyekkel kapcsolatosan az oktató a foglalkozás megkezdése előtt egyértelműen írásban másként rendelkezik.
 18A mindenkor érvényes órarendben meghirdetett csoportos foglalkozások minimum létszáma 3 fő, maximum létszáma 15 fő.
1-2 fő részvételével is megtartható a foglalkozás, azonban ez kiemelt kiscsoportos órának minősül, amely díjazására vonatkozóan kérjük, vegye figyelembe a 19. pontban leírtakat. 
 19Egy foglalkozás aktuális kreditszáma (azaz hány kreditet vonunk le az óráért a bérletből) függ az órán résztvevők létszámától: (Órakezdés előtt informálódj a létszámról!)
(NORMÁL kreditszám: 60 perces óra esetén 2 kredit, 90 perces óra esetén 3 kredit)

KIEMELT KISCSOPORTOS ÓRA:
  -  ha az órán a résztvevők száma 1, akkor a NORMÁL kreditszám + 2 kreditet (azaz 60 perces óra esetén 4 kredit, 90 perces óra esetén 5 kredit),
  -  ha az órán a résztvevők száma 2, akkor a NORMÁL kreditszám + 1 kreditet (azaz 60 perces óra esetén 3 kredit, 90 perces óra esetén 4 kredit),

NORMÁL CSOPORTOS ÓRA:
  -  ha az órán a résztvevők száma 3 - 10 között van, akkor a NORMÁL kreditet,

NAGYCSOPORTOS ÓRA:
  -  ha tíznél több résztvevővel van megtartva az óra, akkor a NORMÁL kreditszám - 1 kreditet (azaz 60 perces óra esetén 1 kredit, 90 perces óra esetén 2 kreditet) vonunk le a bérletből.
 20A Stúdió területén etikátlan, agresszív vagy zaklató viselkedést tanusító növendéket a Stúdió személyzete kitilthatja a Stúdió területéről.
 21Szándékos károkozás esetén a kárt okozó személy az okozott kár összegének dupláját köteles kártérítésként a Stúdiónak megfizetni.
 22Figyeljünk másokra! A foglalkoztató helyiségekben alkalmazott hangerő nem lehet nagyobb annál, mint ami a szomszéd foglalkoztatóban zajló órát még nem zavarja.
 23A Stúdió területén tartózkodó személyek tudomásul veszik, hogy a Stúdió területén kamerák működnek, amin keresztül a Stúdió személyzete megfigyelheti a viselkedésüket.
 24A Stúdió területén tartózkodó személyek tudomásul veszik, hogy a Stúdió területén fénykép és videófelvétel készülhet, amelyet a stúdió saját haszonszerzési céllal marketing tevékenységre használhat fel. A Stúdió területén tartózkodó személyeknek jogukban áll ráutaló magatartással jelezni, hogy nem kívánnak a felvételeken feltűnni, továbbá ha a Stúdió területén készült felvételen bárki felismeri saját magát, jogában áll a felvétel publikálásának visszavonását kérni.
 25Tűzveszélyes eszközöket és anyagokat, továbbá szúró, vágó tárgyakat a stúdió területére bevinni szigorúan tilos. E szabály megszegésének következménye lehet, hogy a Stúdió vezetősége dönt a kapcsolatba hozható személy kizárásáról.